hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

UBMTTQ phường Thượng Thanh tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội MTTQ Thành phố nhiệm kỳ 2019 - 2024
Ngày đăng 20/09/2019 | 14:29  | Lượt xem: 27

Sáng 19/9, Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Thượng Thanh tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội MTTQ quận và Thành phố nhiệm kỳ 2019 - 2024; tuyên truyền phòng chống rác thải nhựa trên địa bàn phường.

Dự hội nghị có đồng chí Ngô Thanh Xuân, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc  Việt Nam quận Long Biên trực tiếp làm báo cáo viên; đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư trường trực Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Viết Thắng UVTV, chủ tịch Ủy ban MTTQ phường; các ông bà ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, trưởng, phó các đoàn thể chính trị, chính trị xã hội cùng toàn thể các ông bà thành viên Ban công tác Mặt trận 28 tổ dân phố. 

Đại biểu dự hội nghị quán triệt nghị quyết

Tại hội nghị đồng chí Ngô  Thanh Xuân-Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc quận đã thông tin, báo cáo kết quả Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận, thành phố Hà Nội; quán triệt nội dung nghị quyết của Đại hội về những nội dung mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản của  3 khâu đột phá, 4 nhiệm vụ trọng tâm, 5 giải pháp thực hiện của ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Với chủ đề: “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Hiệu quả”  Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội tiếp tục xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội MTTQ các cấp, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tăng cường dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, tăng cường đồng thuận, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng Thủ đô Hà Nội giàu đẹp, văn minh, hiện đại, góp phần giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đồng chí Ngô Thanh Xuân-Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc quận - báo cáo viên hội nghị

Thay mặt thường trực MTTQ phường, đồng chí Nguyễn Viết Thắng-UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới:

Đồng chí Nguyễn Viết Thắng-UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm

1. Tiếp tục đổi mới nội dung công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tập hợp xây dựng khối đại đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ phát động.

2. Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đối với người đứng đầu, thực hiện tốt chức năng, vai trò của MTTQ đại diện bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

3. Tập trung chỉ đạo có trọng điểm, trọng tâm các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, hoàn thành các chỉ tiêu vận động ủng hộ các loại quỹ hàng năm do MTTQ phát động.

4. 100% các hộ nghèo không có khả năng thoát nghèo được giúp đỡ thông qua mô hình “Cộng đồng chung sức giúp nhau giảm nghèo bền vững” thực hiện tốt tang văn minh tiến bộ.

5. Nâng cao chất lượng hiệu quả tổ dân phố văn hóa, gia đình văn hóa đạt và vượt chỉ tiêu giao. Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, bình xét, đánh giá  thi đua đối với Ban Công tác Mặt trận.

Trên cơ sở các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội, Mặt trận Tổ quốc phường xây dựng kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân, gắn việc triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện nghị quyết với các cuộc vận động, phong trào thi đua trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ sở, quyết tâm đưa Nghị quyết vào cuộc sống ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ./.

Hình ảnh tại hội nghị