hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

Hội nghị triển khai kế hoạch liên tịch giữa UBND và UB MTTQ phường Thượng Thanh tổ chức hội nghị cử tri để người ứng cử vận động bầu cử
Ngày đăng 06/05/2016 | 17:20  | Lượt xem: 266

Ngày 6/5/2016, Ban Thượng trực Ủy ban MTTQ phường Thượng Thanh triển khai kế hoạch liên tịch giữa UBND - UB MTTQ phường Thượng Thanh tổ chức hội nghị cử tri để người ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2016-2021 thực hiện quyền vận động bầu cử.

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Thị Minh Hồng – BTĐU; Đ/c Nguyễn Văn Chiến – PBT Thường trực ĐU; Đ/c Nguyễn Thị Ninh – PCT HĐND phường; ông Nguyễn Viết Thắng – TVĐU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường; các đ/c là thành viên UBND; các ông bà trong Thường trực Ủy ban MTTQ phường, Các ông bà là ứng cử viên đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2016-2021 và Trưởng ban Công tác Mặt trận 28 tổ dân phố.

Hội nghị đã được nghe ông Nguyễn Viết Thắng – Chủ tịch Uỷ ban MTTQ phường quán triệt một số nội dung của kế hoạch, thông báo thời gian, địa điểm, thành phần tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND quận, phường. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận để chuẩn bị tốt nội dung chương trình, cơ sở vật chất, trật tự an ninh tại các buổi tiếp xúc cử tri. Ban công tác Mặt trận các tổ dân phố chuẩn bị chu đáo về địa điểm, thành phần mời, thông báo rộng rãi để đông đảo cử tri có điều kiện đến dự với tỷ lệ cao nhất.

Hội nghị cũng được nghe đồng chí Hoàng Văn Lực – Phó chủ tịch UBND phường hướng dẫn các ứng cử viên viết chương trình hành động và yêu cầu chương trình hành động cần có bố cục rõ ràng, ngắn gọn thể hiện được những vấn đề cử tri quan tâm và đưa ra một số giải pháp mà khả năng mình có thể tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc của cử tri, đồng thời các ứng cử viên nêu lên tình cảm, trách nhiệm của bản thân với cử tri mong muốn được cử tri ủng hộ để cử tri hiểu rõ hơn về người ứng cử trên cơ sở đó cân nhắc, lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn, tiêu biểu làm đại biểu hội động nhân dân với mục đích hội nghị phải đảm bảo công khai, dân chủ, bình đẳng giữa những người ứng cử trong việc vận động bầu cử.