hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

Hội Nông dân phường Thượng Thanh giao ban công tác tháng 4/2016
Ngày đăng 29/04/2016 | 17:16  | Lượt xem: 200

Nhằm đánh giá kết quả đã đạt được trong tháng 4 và triển khai các nhiệm vụ công tác hội trọng tâm tháng 5. Chiều 29/4/2016 Hội Nông dân phường Thượng Thanh đã tổ chức hội nghị giao ban công tác hội tháng 5/2016.

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Hội Nông dân phường, chi hội trưởng nông dân tổ dân phố. Đồng chí Nguyễn Việt Hùng - Chủ tịch Hội Nông dân phường chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Việt Hùng - Chủ tịch Hội đã báo cáo kết quả hoạt động của Hội trong tháng 4, cụ thể: Tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện "Học tập và làm theo tấm g­ương đạo đức Hồ Chí Minh" theo chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, Kế hoạch về thực hiện QĐ số 217, 218 về giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền. Phối hợp UBND phường xây dựng phương án sản xuất nông nghiệp 2016 theo hướng dẫn của phòng Kinh tế. Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quý I/2016. Phối hợp với UBND phường tuyên truyền Luật, bầu cử Quốc Hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đến 100% cán bộ các chi hội. Tổ chức 01 lớp tập huấn VSTP cho 67 hội viên cụm Thượng Cát, Đức Hòa. Phối hợp Hội Nông dân quận kiểm tra 02 tổ vay vốn và tiết kiệm. Triển khai một số nội dung như thu hội phí, ủng hộ quỹ Hỗ trợ nông dân, hưởng ứng phong trào ủng hộ Trường Sa do MTTQ phường phát động. Hướng dẫn các chi hội tổ chức sinh hoạt quý I/2016.

 Để đẩy mạnh hoạt động công tác Hội trong tháng 5/2016, Hội Nông dân phường tiếp tục chỉ đạo các chi hội tập trung vào các nhiệm vụ công tác trọng tâm, cụ thể:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, cổ động công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 đến các hội viên.

Hai là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tích cực khai thác thông tin từ báo, tạp chí của hội, trong đó chú trọng việc duy trì đặt mua báo Nông thôn ngày nay, tạp chí Nông thôn mới, thông tin công tác hội.

Ba là, phối hợp với UBND phường làm tốt việc rà soát hộ hội viên nông dân nghèo.

Bốn là, quản lý và sử dụng tốt các nguồn vốn quỹ, đôn đốc kịp thời các dự án vay vốn từ quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp, lựa chọn, khảo sát các chi hội có nhu cầu vay mới và hướng dẫn xây dựng dự án vay vốn đảm bảo đúng theo quy định; Phối hợp tốt với Ngân hàng Chính sách xã hội trong việc đôn đốc thu hồi nợ đến hạn tại các hộ vay vốn.

Năm là, chú trọng công tác văn phòng - thi đua khen thưởng: Làm tốt công tác đăng ký thi đua; thực hiện chế độ hội họp, thông tin báo cáo; cập nhập ghi chép sổ sách hoạt động đảm bảo yêu cầu trong hoạt động công tác hội.

Giao ban công tác Hội hàng tháng là một trong những nội dung của việc thực hiện giao ước thi đua năm 2016, thông qua hoạt động giao ban nhằm nắm bắt tình hình hoạt động công tác hội ở chi hội, những kiến nghị đề xuất và tâm tư nguyện vọng của hội viên nông dân....