hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND phường Thượng Thanh nhiệm kỳ 2016-2021.
Ngày đăng 15/04/2016 | 11:36  | Lượt xem: 269

Chiều ngày 14/4/2016 tại phòng họp I UBND phường, Ủy ban Mặt trận tổ quốc phường tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba, để thống nhất lập danh sách chính thức những người tham gia ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2016-2021.

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Thị Minh Hồng – Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban chỉ đạo bầu cử phường; đồng chí Nguyễn Văn Chiến – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Thị Ninh – PCT HĐND, CT UBBC phường; đồng chí Nguyễn Văn Thắng – QUV, PBT, CT UBND phường; đồng chí Nguyễn Viết Thắng – TVĐU, CT UBMTTQ phường cùng các ông bà trong Ban Thường trực UBMTTQ, trưởng các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội của phường.

Hội nghị nghe ông Nguyễn Viết Thắng – Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tổ quốc phường  Báo cáo kết quả thực hiện các bước hiệp thương, lựa chọn giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2016-2021. Tổng số 51 người trong đó có 02 người tự ứng cử Qua 4 bước hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu và lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đã có 50 người đạt số phiếu từ 90% trở lên; 01 người đạt số phiếu dưới 50%. Với kết quả như trên hội nghị đã thảo luận và thống nhất chốt danh sách chính thức những người tham gia ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2016-2021 là 49 người đủ điều kiện để tham gia bầu chọn lấy 29 người là đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2016-2021.

Thời gian tới Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường tiếp tục tổ chức tốt các bước tiếp theo trong công tác bầu cử tổ chức tốt các hội nghị cử tri để những người ứng cử báo cáo chương trình hành động của mình để cử tri lựa chọn những người xứng đáng bầu vào HĐND phường; Tổ chức kiểm tra giám sát tốt các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử đảm bảo đúng Luật quy định.