hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

Hội Cựu Chiến binh phường Thượng Thanh tổ chức nói chuyện thời sự cho hội viên
Ngày đăng 03/04/2016 | 11:25  | Lượt xem: 187

Sáng 02/4/2016, Hội CCB phường Thượng Thanh đã tổ chức buổi nói chuyện thời sự trong nước và quốc tế cho cán bộ hội viên CCB trên địa bàn phường.

Dự và trực tiếp làm báo cáo viên hội nghị là đồng chí Trịnh Xuân Báu (Hội CCB quận Long Biên).

Tại hội nghị đã được nghe báo cáo viên truyền đạt các vấn đề thời sự đang được quan tâm hiện nay như : Kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng, thông tin tóm tắt thời sự quốc tế thời gian qua, vấn đề biển Đông và quan điểm của Đảng ta về vấn đề này.

Buổi nói chuyện thời sự giúp cho hội viên CCB phường nắm bắt khái quát nhất thông tin về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, chủ quyền biển đảo và quan hệ quốc tế; đồng thời qua cuộc nói chuyện nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên CCB tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Đây cũng là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực và hiệu quả góp phần phòng chống tư tưởng nóng vội, củng cố lòng tin hội viên CCB vào sự lãnh đạo của Đảng, Quân đội và chính quyền nhân dân Việt Nam.