hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

Niềm tin cho hội viên nông dân
Ngày đăng 28/03/2016 | 16:25  | Lượt xem: 126

Năm 2015 là năm mà Hội Nông dân phường Thượng Thanh đã đạt được những thành tích đáng kể trong sản xuất kinh doanh cũng như về mặt văn văn hóa xã hội.

Là phường đang trong quá trình đô thị hóa nên Ban Chấp hành Hội Nông dân phường ý thức được rất rõ vai trò của Hội trong việc giúp đỡ, hỗ trợ cho hội viên nông dân sản xuất kinh doanh. Để thực hiện được điều đó thì Hội phải thực hiện tốt công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội. Hội đã kiện toàn tổ chức đổi mới nội dung phương thức hoạt động cả về số lượng và chất lượng một cách thiết thực.

Nhận thức được ý nghĩa : Tổ chức Hội phải thực sự là người bạn đồng hành của mỗi hội viên nông dân nên Ban Chấp hành Hội đã có những biện pháp kịp thời, hợp lý để tạo điều kiện tốt nhất cho hội viên : như vận động quỹ Hội tạo điều kiện cho hội có kinh phí thăm hỏi, giúp đỡ nhau khi hoạn nạn, ốm đau, hiếu hỷ…nâng cao chất lượng quản lý hội viên , hướng dẫn các chi hội thu chi hội phí, sử dụng quỹ hội đúng nguyên tắc, đặt 05 số báo "Nông thôn ngày nay" cho cán bộ hội viên theo dõi hoạt động của Hội Nông dân trên cả nước…qua đó uy tín của Hội được nâng cao, niềm tin của hội viên ngày một lớn. Số lượng hội viên của Hội Nông dân phường hiện nay là 1.038 hội viên chia thành 22 chi hội tổ dân phố.

Năm 2015, Hội đã tạo điều kiện cho hội viên phát huy thế mạnh, mạnh dạn xây dựng mô hình kinh tế tiêu biểu và đã xây dựng thành công 02 mô hình đó là mô hình trồng hoa kỹ thuật cao ở chi hội 19 và mô hình trồng dưa lê siêu ngọt ở chi hội 20 góp phần nâng cao hiệu quả phong trào sản xuất kinh doanh giỏi của phường. Riêng về vốn, để phát triển sản xuất Hội luôn tạo điều kiện tốt nhất cho hội viên có thể vay với mức hợp lý, phù hợp với ngành sản xuất kinh doanh. Ngoài quỹ Hỗ trợ Nông dân Thành phố đang cho 30 hộ vay số tiền 300 triệu đồng để thực hiện trồng hoa kỹ thuật cao, Hội còn đứng ra bảo lãnh tín chấp Ngân hàng chính sách xã hội cho 205 hộ hội viên vay 4,5 tỷ đồng để làm kinh tế hộ gia đình.

Song song với việc sản xuất kinh doanh, Hội Nông dân phường còn làm tốt công tác vận động hội viên tham gia phong trào đền ơn đáp nghĩa, thực hiện kế hoạch tuyên truyền, giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội, thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, thực hiện lối sống mới văn hóa lành mạnh : cưới trang trọng, lành mạnh, tiết kiệm, tang văn minh. 97% gia đình hội viên nông dân đã nghiêm chỉnh chấp hành và đạt gia đình văn hóa, 750 gia đình đã đăng ký người nông dân Hà Nội thanh lịch-văn minh. Trong quá trình thi đua lao động sản xuất đã xuất hiện nhiều các nhân và tập thể xuất sắc được báo cáo điển hình như anh Nguyễn Quang Chính (tổ 20) với mô hình trồng hoa lily, chị Nguyễn Thị Hợp (tổ 19) với mô hình sản xuất rau an toàn,..

Dưới chỉ đạo của Hội Nông dân quận Long Biên, sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự phối hợp của UBND-UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể, mục tiêu trong năm 2016 của Hội Nông dân Thượng Thanh là phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sinh thái đô thị, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến đảm bảo phát triển cơ cấu cây trồng theo hướng phục vụ đô thị xanh, sạch bảo vệ và cải thiện môi trường. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng; đẩy mạnh công tác hỗ trợ vốn, tư vấn cho nông dân có nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình nông nghiệp đạt hiệu quả. Phấn đấu Hội Nông dân phường trở thành đơn vị vững mạnh tiêu biểu của Hội Nông dân quận Long Biên.