hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

Công đoàn phường Thượng Thanh tham gia “Ngày hội văn hóa – thể thao” trong CNVCLĐ quận Long Biên năm 2019
Ngày đăng 11/03/2019 | 18:18  | Lượt xem: 123

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-LĐLĐ ngày 23/01/2019 của LĐLĐ quận Long Biên v/v tổ chức “Ngày hội văn hóa – thể thao” trong CNVCLĐ quận Long Biên năm 2019; Công đoàn phường Thượng Thanh đã đăng ký tham gia ở 02 nội dung bóng bàn đơn nam và kéo co.

Với tinh thần hăng hái, sôi nổi, đoàn viên công đoàn phường Thượng Thanh đã nhiệt tình tham gia thi đấu môn bóng bàn đơn nam vào sáng ngày 06/09/2018, tham gia thi đấu môn kéo co vào sáng ngày 09/9/2019 tại Trung tâm văn hóa – thể thao quận Long Biên.

Ngày hội văn hóa thể thao là dịp để cán bộ, đoàn viên, người lao động cơ quan phường Thượng Thanh nói riêng, quận Long Biên nói chung được giao lưu, thi đấu, thể hiện tài năng, tạo sự đoàn kết, gắn bó trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động toàn quận. Tuy không đạt giải nhưng đoàn viên công đoàn phường đã thể hiện một tinh thần thi đấu đầy nhiệt huyết, vui vẻ.

Một số hình ảnh:

Đ/c Nguyễn Minh Dũng - cán bộ Địa chính (áo xanh) tham gia thi đấu môn bóng bàn

Các đ/c đoàn viên tham gia thi đấu nội dung kéo co