hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Thượng Thanh triển khai kế hoạch vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2019
Ngày đăng 30/01/2019 | 14:50  | Lượt xem: 215

Chiều ngày 29/01/2019, tại hội trường UBND, Ủy ban MTTQ VN phường Thượng Thanh triển khai kế hoạch tổ chức vận động ủng hộ Quỹ “Vì biến đảo Việt Nam” năm 2019.

Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên MTTQ, các đồng chí trưởng đoàn thể phường; các ông, bà Trưởng ban CTMT 28 tổ dân phố trên địa bàn phường. Đồng chí Nguyễn Viết Thắng – UVTV Đảng ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường chủ trì hội nghị.

Đ/c Nguyễn Viết Thắng – UVTV, Chủ tịch UB MTTQVN phường triển khai kế hoạch

Tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch MTTQ phường đã nêu rõ ý nghĩa của cuộc vận động là nhằm tuyên truyền, vận động toàn thể nhân dân hướng về biển, đảo Việt Nam nói chung, quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 nói riêng; nâng cao nhận thức của nhân dân về vị trí, vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa “Nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045” vào cuộc sống, đáp ứng yêu cầu xã hội hoá nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng chí nhấn mạnh : “Cuộc vận động nhằm mục đích huy động mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, của cộng đồng xã hội tham gia nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Tuyên truyền, vận động các cơ quan, tổ chức, cá nhân tự nguyện hỗ trợ vật chất, tài chính, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của quân và dân trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc. Quỹ vì biển, đảo Việt Nam là nguồn kinh phí huy động tự nguyện (không bắt buộc) đóng góp, hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước nhằm từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của quân và dân trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc, trong đó ưu tiên tập trung cho các địa bàn trọng điểm, chiến lược, nhất là huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1”

Toàn cảnh hội nghị

Với truyền thống đoàn kết tương thân, tương ái, vì mục tiêu “ dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, cùng sẻ chia những khó khăn mất mát đối với quân dân và ngư dân trên các vùng biển đảo đang ngày đêm gìn giữ từng tấc đất vùng biển thân yêu của tổ quốc. Ủy ban MTTQVN  phường Thượng Thanh vận động mỗi cán bộ, công nhân viên chức, người lao động ủng hộ ít nhất 01 ngày lương, các tiểu thương và các hộ gia đình ủng hộ 01 ngày thu nhập. Theo kế hoạch từ 31/01/2019 đến ngày 05/03/2019 toàn phường phấn đấu ủng hộ đạt trên 100.000.000 đồng. Đây là hoạt động thể hiện tình yêu thương, chung sức của nhân dân Thượng Thanh đối với quân dân và ngư dân trên các vùng biển, hải đảo của Tổ quốc.