hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

Hội Cựu chiến binh phường triển khai kế hoạch công tác năm 2019
Ngày đăng 20/01/2019 | 09:50  | Lượt xem: 285

Sáng ngày 18/01/2019, tại phòng họp 1 UBND phường Thượng Thanh, Hội Cựu Chiến binh (CCB) phường tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Thuân - Chủ tịch Hội CCB phường, các đồng trong Ban Chấp hành Hội CCB phường, Chi hội trưởng chi hội CCB của 28 tổ dân phố

Tại hội nghị đồng chí Bùi Văn Thuân - Chủ tịch Hội đã đánh giá kết quả công tác tháng 1 và triển khai nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2019. Trong tháng 1 Hội CCB phường đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, định hướng chỉ đạo của quận Hội, chủ động triển khai hoạt động, duy trì các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng hoạt động chú trọng xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động năm 2019, tăng cường phối hợp với UBND – UB MTTQ phường, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương.

Trong năm 2019, Hội CCB phường tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền; Thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; Tổ chức thực hiện 3 chương trình công tác của Quận ủy, 3 chương trình công tác của Hội CCB quận; Tham gia học tập quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của các ủy Đảng, làm tốt công tác chính trị tư tưởng, duy trì chế độ thông tin thời sự đến hội viên; Thực hiện tốt công tác nghĩa tình đồng đội, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, tích cực tham gia các cuộc vân động nhân đạo từ thiện do MTTQ và Hội cấp trên phát động...

Hội nghị đã có 05 ý kiến đóng góp, các ý kiến đều nhất trí cao với chương trình công tác năm 2019 của Hội CCB phường và làm rõ thêm một số nội dung, biện pháp, phương pháp, mô hình thực hiện nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội CCB phường Thượng Thanh trong thời gian tới

Kết luận tại hội nghị đồng chí Bùi Văn Thuân - Chủ tịch Hội CCB phường nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Thực hiện tốt việc: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện nghiêm Nghị quyết TW4, khóa XII;  gắn với phong trào thi đua “CCB gương mẫu”.

2. Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên CCB luôn có lập trường quan điểm vững vàng, chủ động nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng nhân dân.

3. Thực hiện tốt 3 Chương trình công tác của Quận hội; tích cực tham gia mô hình “CLB Dân-Quân tình nguyện làm sạch mội trường”, thực hiện chủ đề “Hành động Vì một Long Biên xanh – sạch – đẹp – văn minh”

4. Phối hợp với các ban ngành đoàn thể thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách nhân dịp 27/7. Tăng cường hoạt động “Nghĩa tình đồng đội” giúp đỡ, thăm hỏi, động viên hội viên có hoàn cảnh khó khăn, nhất là các đồng chí có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

5. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao để chào mừng các ngày lễ lớn, của đất nước.

Hình ảnh hội nghị :

Đồng chí Bùi Văn Thuân - Chủ tịch Hội CCB phường triển khai kế hoạch công tác Hội năm 2018

Toàn cảnh hội ngh