hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

Hội nông dân phường Thượng Thanh thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn phường
Ngày đăng 08/11/2015 | 13:14  | Lượt xem: 246

Nhận thức rõ được vai trò trách nhiệm của tổ chức Hội đối với hoạt động vệ sinh môi trường, Hội Nông dân phường Thượng Thanh đã chú trọng truyên truyền vận động hội viên tham gia công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Đầu năm, khi xây dựng kế hoạch hoạt động, Hội Nông dân phường đã chỉ đạo các chi hội đưa chương trình vệ sinh môi trường là một trong những nhiệm vụ chính của tổ chức Hội gắn với việc tuyên truyền phổ biến các chủ trương Nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước liên quan đến hoạt động bảo vệ môi trường và thực hiện hiện cuộc vận động "Vì môi trường trong sạch, vì sức khỏe cộng đồng, Nông dân Hà Nội chỉ sản xuất, chế biến, tiêu dùng và bán ra thị trường sản phẩm nông nghiệp an toàn" do Hội Nông dân thành phố phát động.

Thông qua các hình thức như : Ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội Nông dân và Ủy ban nhân dân phường bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể tạo sự thống nhất giữa UBND và Hội theo các nội dung bảo vệ môi trường gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của phường; tổ chức các buổi tuyên truyền nâng cao nhận thức thay đổi hành vi cho nông dân trong việc vệ sinh môi trường ngõ phố xanh - sạch - đẹp, hội thảo đầu bờ về sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định, triển khai thu gom chai lọ, bao bì, thuốc bảo vệ thực vật tại chi hội 19, 20 còn sản xuất nông nghiệp; phối hợp với Trạm y tế phường kiểm tra an toàn vệ sinh thức phẩm, kiểm tra việc sử dụng hóa chất và phụ gia thực phẩm đối với các hộ hội viên sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm…

Kết quả trong năm 2015 đã có 08 buổi tuyên truyền vệ sinh môi trường với các nội dung hình thức phong phú được tổ chức thu hút 1452 lượt Hội viên tham dự. Đều đặn các sáng thứ 7 hàng tuần hội viên nhiệt tình tham gia vệ sinh đường ngõ phố và các nơi công cộng… Những kết quả trên đã góp phần vào việc nâng cao nhận thức cho hội viên và nhân dân trong việc thực hiện tốt công tác vệ môi trường trên địa bàn phường.