hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

Hội LHPN phường tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật bình đẳng giới, phòng chống bạo lực, Luật chống xâm hại trẻ em.
Ngày đăng 26/05/2017 | 16:57  | Lượt xem: 399

Thực hiện chương trình công tác Hội năm 2017 của Hội LHPN phường được sự nhất trícủa Đảng ủy, UBND phường Thượng Thanh, ngày 28/5/2017 Hội LHPN phường đã tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật bình đẳng giới, phòng chống bạo lực, Luật chống xâm hại trẻ em.

Dự hội nghị tuyên truyền có đ/c Dương Thị Hồng – ĐUV – Chủ Tịch Hội LHPN phường; đ/c Vũ Việt Anh – Giám đốc học viện Thành Công trực tiếp làm báo cáo viên, các đ/c chi hội trưởng, chi hội phó các chi hội phụ nữ , các đồng chí là cộng tác viên dân số trên địa bàn phường.

Tại Hội nghị, đ/c Vũ Việt Anh đã truyền đạt những thông tin quan trọng trong Luật bình đẳng giới, Luật chống xâm hại trẻ em , những ví dụ minh họa sinh động để rõ về thực trạng Bình đẳng giới, các vấn đề bạo lực và chống xâm hại trẻ em hiện nay, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng đối với công tác tuyên truyền bình đẳng giới góp phần làm chuyển biến nhận thức và hành vi của cộng đồng dân cư về giới và bình đẳng giới các vấn đề bạo lực và chống xâm hại trẻ em trong quan hệ đối xử giữa nam và nữ, thực hiện kế hoạch hoá gia đình, trong lựa chọn sinh con theo giới tính và vị thế của phụ nữ trong gia đình, ngoài xã hội, từ đó giúp họ khẳng định được bản thân. Các tấm gương tiêu biểu của giới nữ ở nhiều độ tuổi, trình độ học vấn, chuyên môn, lĩnh vực hoạt động khác nhau là minh chứng sáng rõ cho vấn đề nêu trên.

Tuy nhiên hiện nay tình trạng xâm hại, bạo lực về giới và với trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái vẫn diễn biến phức tạp và trở thành vấn đề bức xúc cho xã hội. Trẻ em gái không chỉ là nạn nhân của bạo lực gia đình mà còn là đối tượng dễ bị buôn bán, lạm dụng tình dục và bạo lực ngoài môi trường gia đình. Vì vậy Hội LHPN phường không ngừng tuyên truyền thông qua các kỳ sinh hoạt hội viên, các buổi  tọa đàm và nói chuyện chuyên đề về vấn đề này nhằm giúp hội viên Hội phụ nữ và nhân dân cập nhật thông tin thường xuyên, nâng cao tinh thần cảnh giác, góp phần phòng ngừa, các vấn đề chống xâm hại và bạo lực giới, bạo lực trẻ em trên địa bàn dân cư nói chung và hội viên Hội phụ nữ nói riêng.