hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

Tổ công đoàn số 01 cơ quan phường Thượng Thanh tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2015-2017
Ngày đăng 12/05/2017 | 13:39  | Lượt xem: 491

Chiều ngày 10/5/2017, tại phòng họp 01, Tổ công đoàn số 01 thuộc Công đoàn cơ quan phường Thượng Thanh đã tổ chức Hội nghị tổ công đoàn nhằm đánh gái kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2015-2017, phương hướng nhiệm kỳ 2017-2020, giới thiệu nhân sự để bầu BCH Công đoàn cơ quan khóa mới.

Dự hội nghị có toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn thuộc tổ công đoàn số 01; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài – tổ trưởng công đoàn chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả hoạt động của tổ công đoàn số 01 nhiệm kỳ 2015-2017, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2020; tham gia góp ý sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam; góp ý vào dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động của BCH Công đoàn cơ quan phường nhiệm kỳ 2013-2017, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2022, dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động của BCH LĐLĐ quận Long Biên nhiệm kỳ 2014-2018, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018-2023.

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hoài - Tổ trưởng công đoàn số 01 báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2015-2017

Tại hội nghị đã có 03 ý kiến tham luận làm rõ hơn những kết quả của tổ công đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời bàn giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới.

Hội nghị tiến hành bầu tổ trưởng tổ công đoàn nhiệm kỳ 2017-2020. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài – tổ trưởng tổ công đoàn số 1 nhiệm kỳ 2015-2017 tiếp tục được tín nhiệm bầu là tổ trưởng công đoàn nhiệm kỳ 2017-2020 và giới thiệu nhân sự bầu vào BCH Công đoàn khóa mới gồm: đồng chí Trần Thị Thanh Hồng – PCT UBND, Chủ tịch Công đoàn phường khóa IV, đồng chí Nguyễn Thị Thọ - Cán bộ TC-KT, UV BCH Công đoàn khóa IV, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn – Nhân viên VP-TK (CNTT), UV BCH Công đoàn khóa IV.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã bình xét, lựa chọn ra 05 đoàn viên ưu tú đề nghị BCH Công đoàn cơ quan phường khen thưởng có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2013-2017.