hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

Ủy ban MTTQ phường giám sát công tác TTĐT - TTXD - VSMT
Ngày đăng 20/04/2017 | 17:29  | Lượt xem: 220

Sáng 20/4/2017, UB MTTQ phường Thượng Thanh tổ chức đoàn giám sát TTĐT-TTXD-VSMT trên tuyến phố Lý Sơn, phố Đặng Vũ Hỷ, phố Thanh Am.

Tham gia đoàn giám sát có các đồng chí trong thường trực Ủy ban MTTQ phường, trưởng ban công tác mặt trận các tổ dân phố có tuyến phố đi qua.

Tại các địa điểm, đoàn đã tiến hành giám sát thực tế về trật tự lòng lề đường, đỗ xe không đúng quy định, việc xây  bục bệ, cầu dẫn, bán hàng lòng lề đường… ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông.

Thông qua kiểm tra đoàn giám sát đã nhở các hộ gia đình, cá nhân, đồng thời chụp ảnh các vi phạm thông báo tới UBND phường để xử lý theo quy định. Giám sát việc chấp hành quy định về trật tự đô thị là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của MTTQ góp phần thực hiện hè thông đường thoáng, đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan đô thị trên địa bàn phường.

Đ/c Hoàng Văn Xứ - PCT UB MTTQ phường nhắc nhở hộ dân không để xe dưới lòng đường