hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

Phường Thượng Thanh sơ kết công tác MTTQ, TTND, GSĐTCCĐ và thực hiện đề án 02-212 quý I năm 2017.
Ngày đăng 08/04/2017 | 17:02  | Lượt xem: 431

Chiều ngày 07/4/2016 tại phòng họp I UBND phường, Ủy ban MTTQ phường Thượng Thanh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác Mặt trận tổ quốc (MTTQ), Thanh tra nhân dân (TTND), Giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCCĐ) quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2017.

Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Lực – Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; đồng chí Nguyễn Viết Thắng – TVĐU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường; các ông bà ủy viên Ủy ban MTTQ, thành viên Ban TTND, GSĐTCCĐ và Trưởng ban Công tác Mặt trận 28 tổ dân phố.

Hội nghị đã được nghe báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của MTTQ, TTND, GSĐTCCĐ, thực hiện đề án 02-212 quý I và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2017 với những kết quả đã đạt được như MTTQ phường đã chỉ đạo sát sao trong việc tổ chức hội nghị nhân dân ở các tổ dân phố; phối hợp với UBND tổ chức tốt Hội nghị đại biểu nhân dân của phường năm 2017. Chỉ đạo Ban TTND giám sát việc thực hiện chính sách an sinh xã hội nhân dịp tết nguyên đán Đinh Dậu  đã có 2403 lượt người được thụ hưởng  với số tiền 752 triệu đồng đảm bảo đúng đối tượng, chế độ, chính sách của các cấp ban hành; tổ chức giám sát  20 cuộc về việc thực hiện TTĐT, TTXD, VSMT trên địa bàn phường; Ban GSĐTCCĐ đã tổ chức tham gia giám sát tốt các công trình đã triển khai trên địa bàn phường. Hội nghị đã có 05 ý kiến về một số lĩnh vực như: công tác giải phóng mặt bằng, TTĐT, VSMT...

Đ/c Hoàng Văn Lực - PBTĐU, Chủ tịch UBND phường phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị đồng chí Hoàng Văn Lực – Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường phát biểu ghi nhận những kết quả đạt được trong quý I của MTTQ, TTND, GSĐTCCĐ. Đồng chí yêu cầu MTTQ phường cần tập trung tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện tốt công tác giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đối với cán bộ, đảng viên nơi cư trú. Giám sát việc thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử của UBND thành Phố Hà Nội và 6 Quy chế dân chủ của quận đã ban hành. Vận động nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Đại biểu nhân dân năm 2017 về TTĐT, TTXD, VSMT, đặc biệt là vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm; chỉ đạo Ban TTND, GSĐTCCĐ tổ chức giám sát các công trình xây dựng đảm bảo đúng thiết kế; Phát động thu quỹ "Đền ơn dáp nghĩa" đảm bảo chỉ tiêu giao.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND phường, đồng chí Nguyễn Viết Thắng- TVĐU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường đã quán triệt và giao nhiệm vụ đến các Ban CTMT tổ dân phố, Ban TTND, GSĐTCCĐ tiếp tục thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm quý II, phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung đã đề ra, đặc biệt là giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, thực hiện bộ Quy tắc ứng xử của UBND thành phố và 6 Quy chế dân chủ của quận đã ban hành và thu quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" năm 2017.