hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

Ủy ban Mặt trận tổ quốc phường Thượng Thanh triển khai kế hoạch Giám sát việc thực hiện Nghị quyết TW 4, Chỉ thị 05, bộ quy tắc ứng xử của UBND thành phố Hà Nội.
Ngày đăng 27/03/2017 | 17:22  | Lượt xem: 436

Chiều ngày 24/3/2017 tại hội trường UBND phường, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch Giám sát việc thực hiện Nghị quyết TW 4, Chỉ thị 05, bộ quy tắc ứng xử và kế hoạch phối hợp quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường tên đại bàn phường.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đ/c Nguyễn Viết Thắng - Ủy viên thường vụ Đảng ủy, chủ tịch Ủy ban MTTQ phường, các ông bà Thường trực UBMTTQ, trưởng các đoàn thể chính trị, đại diện lực lượng tự quản, TTXD, Cảnh sát TT, cán bộ đô thị, Trưởng ban CTMT 28 TDP.

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Viết Thắng - Chủ tịch UBMTTQ phường quán triệt những nội dung Giám sát việc thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII); Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; việc thực hiện các nội dung trong Bộ quy tắc ứng xử của UBND thành phố Hà Nội đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan. Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm của MTTQ các cấp, huy động sức mạnh khối đại đoàn kết trong việc giám sát cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị: trọng tâm là 27 nhận diện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và nội dung kế hoạch tu dưỡng của cá nhân.

Phát huy vai trò của MTTQ trong việc giám sát, đ/c yêu cầu phải giám sát thường xuyên, đúng chức năng nhiệm vụ. Tổ chức đánh giá kết quả giám sát sơ, tổng kết 6 tháng và 1 năm. Tổng hợp kết quả, báo cáo tại hội nghị góp ý kiến xây dựng Đảng, Chính quyền năm 2017.

Cùng với giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Nghị quyết TW4 (khóa XII), là kế hoạch nâng cao vai trò phối hợp quản lý đô thị, trật tự xây dựng, VSMT, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn phường năm 2017. Với mục đích Xác định rõ chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận, từng đoàn thể trong công tác phối hợp quản lý đô thị, TTXD, VSMT, trật tự an toàn giao thông. Nâng cao kỹ năng tuyên truyền, ý thức trách nhiệm của Ban công tác mặt trận, các tổ chức thành viên, tìm các giải pháp hữu hiệu nhằm tuyên truyền nâng cao ý thức của nhân dân trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị, xây dựng mô hình tự quản về vệ sinh môi trường xanh – sạch – đẹp trong cộng đồng dân cư.