hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

UB MTTQ phường Thượng Thanh tổng kết công tác TTND, GSCĐ nhiệm kỳ 2013-2015
Ngày đăng 31/07/2015 | 10:58  | Lượt xem: 275

Chiều ngày 29/7/2015 tại phòng họp I - UBND phường Thượng Thanh, Thường trực Ủy ban MTTQ phường tổ chức hội nghị tổng kết công tác Thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư cộng đồng (TTND, GSĐTCĐ) nhiệm kỳ 2013-2015 và bầu Trưởng - phó Ban TTND, GSĐTCĐ nhiệm kỳ 2015-2017.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Viết Thắng - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ, các ông bà trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường và thành viên Ban TTND, Ban GSĐTCĐ nhiệm kỳ 2013-2015; 2015-2017

Sau khi nghe ông Hoàng Văn Xứ - PCT UB MTTQ, Trưởng ban TTND trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Ban TTND, GSĐTCĐ nhiệm kỳ 2013-2015, một số nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2015-2017.  Báo cáo đã đánh giá khái quát những kết quả nổi bật của Ban TTND-GSĐTCĐ trong nhiệm kỳ 2013-2015 như tích cực tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đến nhân dân; tổ chức tham gia giám sát các hoạt động của UBND, các tổ dân phố, đặc biệt là việc giám sát các công trình xây dựng trên địa bàn phường; Kịp thời phát hiện, kiến nghị với chủ đầu tư và UBND phường yêu cầu đơn vị thi công xử lý những vấn đề chưa đảm bảo trong quá trình thi công.  Bên cạnh đó báo cáo cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thực hiện nhiệm vụ TTND-GSĐTCĐ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Nguyễn Viết Thắng - UVTV, Chủ tịch UBMTTQ phường đã ghi nhận những kết quả của Ban TTND, Ban GSĐTCĐ nhiệm kỳ 2013-2015 đã đạt được. Bên cạnh đó đồng chí cũng đề nghị Ban TTND, GSĐTCĐ nhiệm kỳ 2015-2017 cần khẩn trương xây dựng Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách các tổ dân phố. Tiếp thu, lắng nghe những ý kiến kiến nghị của nhân dân đồng thời kiến nghị với các cấp có thẩm quyền xem xét nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân. Phối hợp chặt chẽ với tổ dân phố tiếp tục giám sát các công trình xây dựng trên địa bàn phường.

Hội nghị đã biểu dương, khen thưởng 01 tập thể và 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác TTND, GSĐTCĐ nhiệm kỳ 2013-2015. Đây là những phần thưởng để khích lệ, động viên các tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao.