hoạt động khối chính quyền

HĐND phường Thượng Thanh triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ VIII
Ngày đăng 05/06/2019 | 15:19  | Lượt xem: 82

Chiều ngày 05/6/2019, tại Phòng họp 1 - UBND phường, Thường trực HĐND phường Thượng Thanh triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ VIII của đại biểu HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Thị Minh Hồng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Hoàng Văn Lực - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND; lãnh đạo UBND - UBMTTQ, thành viên các Ban của HĐND; trưởng ban công tác mặt trận chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri tại các đơn vị bầu cử, thư ký hội nghị tiếp xúc cử tri.

Đồng chí Nguyễn Thị Ninh - ĐUV, Phó Chủ tịch HĐND phường thay mặt cho Thường trực HĐND phường triển khai kế hoạch hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ VIII. Theo kế hoạch, hội nghị tiếp xúc cử tri được tổ chức trong 02 ngày 11,12/6/2019 với các nội dung : Đại biểu HĐND phường báo cáo với cử tri tình hình kinh tế, xã hội của phường 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp; thông báo nội dung, chương trình kỳ họp thứ VIII; nghe cử tri phản ánh, kiến nghị về việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các cơ chế, chính sách của quận, phường để đại biểu HĐND phường kịp thời nắm bắt tình hình, tiếp thu, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri để báo cáo trước kỳ họp

Tại hội nghị có 05 ý kiến phát biểu của các vị đại biểu các ý kiến tập trung đề xuất những biện pháp để tổ chức tiếp xúc cử tri trên địa bàn phường đạt hiệu quả.

Kết thúc hội nghị đồng chí Phạm Thị Minh Hồng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường kết luận:

1.UBND phường chỉ đạo chỉ đạo Văn phòng HĐND&UBND phường gửi tài liệu đến Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường, các đại biểu HĐND phường phục vụ cho hội nghị tiếp xúc cử tri đúng thời gian quy định.

2. Các đại biểu HĐND phường thực hiện nghiêm túc lịch tiếp xúc với cử tri tại đơn vị bầu cử. Phân công đại biểu trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong thời gian tiếp xúc.

3. Phân công lãnh đạo UBND phường, các bộ phận chuyên môn tham gia tiếp xúc cử tri để tiếp thu, giải đáp ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền.

4. Ủy ban MTTQ phường chỉ đạo, đôn đốc Ban công tác mặt trận phối hợp với tổ dân phố tổ chức thực hiện tốt kế hoạch tiếp xúc cử tri tại các đơn vị bầu cử, làm tốt công tác tuyên truyền về thời gian, địa điểm nội dung hội nghị tiếp xúc. Các Trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố chủ trì trong suốt quá trình diễn ra hội nghị, giữ vai trò chủ tọa, điều hành hội nghị đảm bảo đúng nội dung, chủ đề của buổi tiếp xúc.

5. Các tổ dân phố bố trí địa điểm, chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ hội nghị; mời cử tri tham gia tiếp xúc, chuẩn bị ý kiến cụ thể, liên quan đến các lĩnh vực và thẩm quyền giải quyết của phường và tuân thủ quy chế của hội nghị tiếp xúc cử tri.

Hình ảnh hội nghị :