hoạt động khối chính quyền

Kiểm tra, giám sát hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn phường Thượng Thanh 6 tháng đầu năm 2019.
Ngày đăng 10/07/2019 | 16:53  | Lượt xem: 39

Thực hiện Kế hoạch 112/KH-UBND ngày 31/05/2019 của UBND phường Thượng Thanh về việc kiểm tra, giám sát hoạt động Ban vận động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Ban quản lý nhà văn hóa các tổ dân phố; Kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Đại biểu nhân dân năm 2019; Phong trào thi đua xây dựng “Tổ dân phố Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh” trên địa bàn phường Thượng Thanh, trong ba ngày 26/6; 2/7 và 10/7/2019 BVĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phường Thượng Thanh đã tiến hành kiểm tra thực tế tại 07 Tổ dân phố, Nhà văn hóa trên địa bàn phường.

Đoàn kiểm tra được chia thành 2 tổ kiểm tra gồm trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể của phường, mỗi tổ kiểm tra gồm 08 thành viên. Tổ kiểm tra số 01 do đ/c Trần Thị Thanh Hồng – ĐUV, PCT UBND làm tổ trưởng tổ kiểm tra các Tổ dân phố, Nhà văn hóa số 04, 11, 13; Tổ kiểm tra số 02 do đ/c Nguyễn Viết Thắng – ĐUV, CT UBMTTQ phường làm tổ trưởng tổ kiểm tra các Tổ dân phố, Nhà văn hóa số 19, 24, 26, 31.

Đ/c Trần Thị Thanh Hồng – Phó Chủ tịch UBND phường phát biểu tại buổi kiểm tra TDP 13

Qua kiểm tra thực tế trên nhiều nội dung khác nhau như: kiểm tra việc xây dựng nghị quyết của Cấp ủy, kế hoạch và triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thực hiện Nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân và việc triển khai thực hiện Mô hình quản lý khai thác Nhà văn hóa tổ dân phố, hoạt động của Ban quản lý, các CLB VN – TDTT tổ dân phố, việt niêm yết các văn bản theo quy định tại NVH tổ dân phố, tuyên truyền quy tắc ứng xử nơi công cộng, quy ước cộng đồng tổ dân phố …Đặc biệt là việc thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Tổ dân phố Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh” hưởng ứng chủ đề quận năm 2019 “Hành động vì một Long Biên Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh”, tổ kiểm tra đã nêu những mặt mạnh đồng thời cũng chỉ rõ những nội dung còn tồn tại hạn chế của các nhà văn hóa tổ dân phố trong 6 tháng đầu năm và phương hướng khắc phục trong thời gian 6 tháng cuối năm. Bên cạnh đó, tổ kiểm tra cũng ghi nhận sự chỉ đạo sâu sát của cấp ủy chi bộ các tổ dân phố, sự vào cuộc đồng bộ của các ban ngành tổ dân phố.

Đ/c Nguyễn Việt Hùng - Phó Chủ tịch UB MTTQ phường phát biểu tại buổi kiểm tra TDP 26

Công tác kiểm tra, giám sát các TDP là công tác được duy trì nhiều năm nay. Việc kiểm tra thực tế tại các nhà văn hóa giúp phát huy ý thức tự nguyện, tự giác của cán bộ, đảng viên, người dân và vai trò tự quản của cộng đồng; tạo cơ chế hoạt động đồng bộ để phong trào phát triển mạnh mẽ, sâu rộng từ đó dần dần xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong mọi tầng lớp nhân dân.