hoạt động khối chính quyền

Ban pháp chế HĐND phường giám sát công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường
Ngày đăng 17/06/2019 | 17:58  | Lượt xem: 44

Sáng ngày 14/6/2019, tại trụ sở Công an phường Thượng Thanh, Ban pháp chế HĐND phường giám sát Công an phường trong công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường năm 2018 và 4 tháng đầu năm 2019.

Trưởng đoàn giám sát là đồng chí Đinh Quang Vịnh - ĐUV, Trưởng ban pháp chế HĐND; tham gia đoàn còn có đồng chí Nguyễn Thị Ninh - ĐUV, PCT HĐND; đại diện UBMTTQ, các đồng chí trong Ban pháp chế HĐND phường; về phía đơn vị được giám sát có đồng  chí Nguyễn Đăng Tiến - Trưởng Công an và các đồng chí trong Ban chỉ huy Công an phường.

Tại buổi giám sát, đại diện đơn vị được giám sát báo cáo kết quả công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường năm 2018 và 4 tháng đầu năm 2019. Theo đó dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban chỉ huy Công an quận, Đảng ủy - UBND phường; bằng nhiều biện pháp quyết liệt các chỉ tiêu năm 2018 đã được thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu  được các cấp ghi nhận là đơn vị quyết thắng đặc biệt trong 6 tháng đầu năm 2019 các chỉ tiêu của năm Công an phường đã hoàn thành. Bên cạnh đó Công an phường cũng đã thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại hạn chế như hiện nay tội phạm trộm cắp tài sản còn xảy ra nhiều, tỷ lệ phá một số loại án còn chưa đạt mục tiêu đề ra.

Đồng chí Nguyễn Đăng Tiến - Trưởng Công an phường báo cáo vưới đoàn giám sát

Các đồng chí trong đoàn giám sát và đơn vị được giám sát đã trao đổi thắng thắn, khách quan về những kết quả đã đạt được và khó khăn trong tổ chức thực hiện.

Phát biểu kết luận tại hội nghị đồng chí Trưởng ban pháp chế HĐND, trưởng đoàn giám sát ghi nhận những kết quả của lực lượng công an phường trong công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường, một số tồn tại, hạn chế như trong báo cáo.

Đồng chí Đinh Quang Vịnh - ĐUV, Trưởng ban pháp chế, trưởng đoàn giám sát kết luận

Đồng chí trưởng đoàn giám sát cũng đề nghị:

1. Tiếp tục tham mưu với Đảng ủy, chính quyền tăng cường công tác tuyên truyền trong phòng ngừa tội phạm và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc”.

2. Công an phường cần thường xuyên nắm tình hình, đi sâu đi sát, dựa vào dân, tìm ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; kịp thời đề xuất khen thưởng những quần chúng nhân dân có thành tích trong tố giác, hỗ trợ vây bắt tội phạm.

3. Tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể phường trong đảm bảo an ninh trật tự; củng cố duy trì tốt hoạt động của lực lượng  bảo vệ tổ dân phố.

4. Nhắc nhở và xử phạt nghiêm những hộ dân lấn chiếm lòng, lề đường để buôn bán, để vật liệu xây dựng, đậu đỗ xe không đúng quy định…

5. Đối với những đề xuất, kiến nghị của đơn vị, Đoàn sẽ có kiến nghị với cấp có thẩm quyền để tiếp tục thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội, góp phần giữ vững địa bàn ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.