Đoàn thanh niên

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH PHƯỜNG THƯỢNG THANH

 

A. CHỨC NĂNG

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Thượng Thanh là đội dự bị tin cậy của Đảng bộ phường, là lực lượng xung kích cách mạng, đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ; phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; là lực lượng nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên và trong các tổ chức thanh niên phường Thượng Thanh.

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Thượng Thanh  phối hợp với các cơ quan, Mặt trận tổ quốc Việt Nam phường, các đoàn thể, tổ chức kinh tế, xã hội, các tập thể lao động và gia đình chăm lo giáo dục, đào tạo và bảo vệ thanh thiếu nhi; tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia vào việc quản lý nhà nước và xã hội.

B. NHIỆM VỤ

- Tuyên truyền, vận động, giáo dục Đoàn viên, thanh niên và thiếu niên, nhi đồng giữ gìn, phát huy phẩm chất đạo đức, truyền thống tốt đẹp của dân tộc; tổ chức, tạo điều kiện để Đoàn viên, thanh niên và thiếu niên nhi đồng nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực về mọi mặt, tích cực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng.

- Tham mưu, đề xuất với Đảng ủy - HĐND - UBND phường về xây dựng quy chế, chính sách bảo vệ quyền lợi cho Đoàn viên, thanh niên và thiếu niên, nhi đồng của phường.

- Tập hợp các tầng lớp thanh niênphát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 

C. CƠ CẤU TỔ CHỨC 

Ban chấp hành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Thượng Thanh có 15 đồng chí được phân công phụ trách theo dõi các mảng công tác và các khối đối tượng khác nhau:

1. Đ/c Lê Ánh Hồng – Bí thư Đoàn phường, Chủ tịch Hội LHTN phường

- Lãnh đạo, điều hành toàn diện các mặt công tác của Đoàn phường. Chủ tài khoản của Đoàn phường – chịu trách nhiệm trước Đoàn quận Long Biên, Đảng ủy, UBND phường Thượng Thanh về mọi hoạt động của Đoàn phường.

2. Đ/c Trần Thanh Tùng – Phó Bí thư Đoàn phường

- Trực tiếp chỉ đạo công tác Hội LHTN, phụ trách công tác kiểm tra, công tác Đoàn vụ. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho UV BCH Đoàn phường, đôn đốc các chi đoàn, chi hội thực hiện các mảng công tác.

3. Đ/c Trần Xuân Khiêm - Ủy viên Ban thường vụ

- Phụ trách chỉ đạo toàn bộ hoạt động của các chi đoàn thuộc TDP 17, 18, 19, 20, 28. Theo dõi đôn đốc các chi đoàn thực hiện các mảng công tác trong khối phụ trách.

4. Đ/c Nguyễn Hồng Vân – Ủy viên Ban thường vụ

- Phụ trách chỉ đạo toàn bộ hoạt động của các chi đoàn thuộc TDP 21, 22, 31. Theo dõi đôn đốc các chi đoàn thực hiện các mảng công tác trong khối phụ trách.

5. Đ/c Nguyễn Thành Luân – Ủy viên Ban thường vụ

- Phụ trách chỉ đạo toàn bộ hoạt động của chi đoàn thuộc TDP 23, 24, 25, 26. Theo dõi đôn đốc các chi đoàn thực hiện các mảng công tác trong khối phụ trách.

6. Đ/c Chu Xuân Thủy – Ủy viên Ban chấp hành

- Phụ trách công tác Hội LHTN và giúp việc cho Chủ tịch Hội, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của chi đoàn tổ 1. Theo dõi đôn đốc các chi đoàn thực hiện các mảng công tác trong khối phụ trách.

7. Đ/c Đoàn Thúy Quỳnh – Ủy viên Ban chấp hành

- Phụ trách chỉ đạo toàn bộ hoạt động của chi đoàn tổ 3. Theo dõi đôn đốc các chi đoàn thực hiện các mảng công tác trong khối phụ trách.

8. Đ/c Phùng Thị Hà My – Ủy viên Ban chấp hành

- Phụ trách chỉ đạo toàn bộ hoạt động của chi đoàn tổ 4, 5, 6. Theo dõi đôn đốc các chi đoàn thực hiện các mảng công tác trong khối phụ trách.

9. Đ/c Nguyễn Thu Giang – Ủy viên Ban chấp hành

- Phụ trách chỉ đạo toàn bộ hoạt động của chi đoàn tổ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Theo dõi đôn đốc các chi đoàn thực hiện các mảng công tác trong khối phụ trách.

10. Đ/c Trần Văn Lập – Ủy viên Ban chấp hành

- Phụ trách chỉ đạo toàn bộ hoạt động của chi đoàn tổ 16, 29, 30. Theo dõi đôn đốc các chi đoàn thực hiện các mảng công tác trong khối phụ trách.

11. Đ/c Nguyễn Kiều Trung Quân – Ủy viên Ban chấp hành

- Phụ trách chỉ đạo toàn bộ hoạt động của chi đoàn tổ 23, 24, 25, 26. Theo dõi đôn đốc các chi đoàn thực hiện các mảng công tác trong khối phụ trách.

12. Đ/c Đinh Thị Hồng Lan – Ủy viên Ban chấp hành

- Phụ trách chỉ đạo toàn bộ hoạt động của chi đoàn khối HCSN. Theo dõi đôn đốc chi đoàn thực hiện các mảng công tác trong khối phụ trách.

13. Đ/c Hoàng Thị Quỳnh Nga – Ủy viên Ban chấp hành

- Phụ trách chỉ đạo toàn bộ hoạt động của chi đoàn khối trường Tiểu học. Theo dõi đôn đốc các chi đoàn thực hiện các mảng công tác trong khối phụ trách.

14. Đ/c Đặng Thị Thu Huyền – Ủy viên Ban chấp hành

- Phụ trách chỉ đạo toàn bộ hoạt động của chi đoàn khối trường mầm non. Theo dõi đôn đốc các chi đoàn thực hiện các mảng công tác trong khối phụ trách.

15. Đ/c Hà Tuấn Ngọc – Ủy viên Ban chấp hành

- Phụ trách chỉ đạo toàn bộ hoạt động của các chi đoàn thuộc khối trường tiểu học, THCS. Theo dõi đôn đốc các chi đoàn thực hiện các mảng công tác trong khối phụ trách.

D. THƯỜNG TRỰC ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH PHƯỜNG THƯỢNG THANH  

1. Đ/c  Lê Ánh Hồng – Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phường

ĐT liên hệ: 0165.998.2227 

Email: leanhhong_longbien@hanoi.gov.vn

2. Đ/c Trần Thanh Tùng - Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường

ĐT liên hệ: 0167.830.5311

Email: garanchiengion@gmail.com 

E. THÀNH TÍCH

- Từ năm 2004 đến năm 2015: Liên tục được công nhận là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiện vụ.

- Năm 2012, 2013, 2014: Được Thành Đoàn Hà Nội tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

- Năm 2017: Được Thành Đoàn Hà Nội tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2012 - 2017