danh sách khen thưởng

Về việc thưởng Cán bộ, Công chức, Người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 11/2018

Ngày đăng 10/12/2018 | 10:14  | Lượt xem: 3
Toàn bộ quyết định và nội dung xem tại đây.

Về việc khen thưởng Tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác Hội CCB năm 2018

Ngày đăng 03/12/2018 | 10:12  | Lượt xem: 10
Toàn bộ quyết định và nội dung xem tại đây.

Về việc khen thưởng Tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác Hội CGC năm 2018

Ngày đăng 22/11/2018 | 08:42  | Lượt xem: 16
Toàn bộ quyết định và nội dung xem tại đây.

Về việc khen thưởng Tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác Hội Cựu TNXP năm 2018

Ngày đăng 22/11/2018 | 08:40  | Lượt xem: 16
Toàn bộ quyết định và nội dung xem tại đây.

Về việc khen thưởng Tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác Hội NCT năm 2018

Ngày đăng 22/11/2018 | 08:38  | Lượt xem: 17
Toàn bộ quyết định và nội dung xem tại đây.

Về việc khen thưởng Tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác MTTQ nhiệm kỳ 2014-2019

Ngày đăng 22/11/2018 | 08:32  | Lượt xem: 15
Toàn bộ quyết định và nội dung xem tại đây.

Về việc thưởng Cán bộ, Công chức, Người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 10/2018

Ngày đăng 22/11/2018 | 08:30  | Lượt xem: 16
Toàn bộ quyết định và nội dung xem tại đây.

Về việc khen thưởng thành tích xuất sắc trong hoạt động chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập quận Long Biên

Ngày đăng 08/10/2018 | 02:57  | Lượt xem: 47
Toàn bộ quyết định và nội dung xem tại đây.

Về việc thưởng Cán bộ, Công chức, Người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 9/2018

Ngày đăng 08/10/2018 | 02:56  | Lượt xem: 35
Toàn bộ quyết định và nội dung xem tại đây.

Về việc khen thưởng Học sinh nghèo học giỏi phường Thượng Thanh năm 2018

Ngày đăng 08/10/2018 | 02:54  | Lượt xem: 35
Toàn bộ quyết định và nội dung xem tại đây.

Về việc biểu dương, khen thưởng trong công tác khuyến học, phường Thượng Thanh năm 2018

Ngày đăng 08/10/2018 | 02:52  | Lượt xem: 25
Toàn bộ quyết định và nội dung xem tại đây.

Về việc thưởng Cán bộ, Công chức, Người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 8/2018

Ngày đăng 12/09/2018 | 11:23  | Lượt xem: 44
Toàn bộ quyết định và nội dung xem tại đây.

Về việc thưởng Cán bộ, Công chức, Người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 7/2018

Ngày đăng 06/08/2018 | 11:14  | Lượt xem: 78
Toàn bộ quyết định và nội dung xem tại đây.

Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động hè năm 2018

Ngày đăng 02/08/2018 | 02:47  | Lượt xem: 50
Toàn bộ quyết định và nội dung xem tại đây.

Về việc thưởng Cán bộ, Công chức, Người lao động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 4/2018

Ngày đăng 21/05/2018 | 12:27  | Lượt xem: 90
Toàn bộ quyết định và nội dung xem tại đây

Về việc thưởng Cán bộ, Công chức, Người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 3/2018

Ngày đăng 02/04/2018 | 11:56  | Lượt xem: 97
Toàn bộ quyết định và nội dung xem tại đây.

Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội NNCĐ Da cam nhiệm kỳ 2013-2018

Ngày đăng 29/03/2018 | 03:18  | Lượt xem: 97
Toàn bộ quyết định và nội dung xem tại đây .

Về việc thưởng Cán bộ, Công chức, Lao động hợp đồng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 02/2018

Ngày đăng 09/03/2018 | 03:57  | Lượt xem: 114
Về việc thưởng Cán bộ, Công chức, Lao động hợp đồng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 02/2018

Về việc thưởng Cán bộ, Công chức, Lao động hợp đồng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 01/2018

Ngày đăng 06/02/2018 | 02:21  | Lượt xem: 107
Về việc thưởng Cán bộ, Công chức, Lao động hợp đồng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 01/2018

Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong công tác thu thuế, quỹ năm 2017

Ngày đăng 06/02/2018 | 02:18  | Lượt xem: 82
Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong công tác thu thuế, quỹ năm 2017