công tác đảng

Chi bộ cơ quan phường Thượng Thanh sinh hoạt chi bộ tháng 01, 02/2019
Ngày đăng 04/01/2019 | 17:26  | Lượt xem: 137

Chiều ngày 04/01/2019, tại phòng họp 01, Chi bộ cơ quan phường Thượng Thanh đã tổ chức sinh hoạt chi bộ tháng 01, 02/2019.

Chủ trì buổi sinh hoạt có đồng chí Nguyễn Viết Thắng – UVTV, Chủ tịch UBMTTQ, Bí thư chi bộ cơ quan phường; cùng toàn thể các đồng chí là đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ cơ quan phường.

Tại buổi sinh hoạt, các đồng chí đảng viên đã được nghe bản tin thông tin nội bộ của Thành phố và Quận. Cấp ủy chi bộ cũng đã thông qua báo cáo công tác lãnh đạo chi bộ tháng 12/2018, dự thảo công tác lãnh đạo tháng 01, 02/2019.

Các đảng viên tham dự buổi sinh hoạt chi bộ nghe bản tin thông tin nội bộ

Trong tháng 12/2019, 100% đảng viên trong chi bộ đã thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ VIII BCH TW Đảng (khóa XII); thực hiện tốt 02 bộ quy tắc ứng xử, nêu cao ý thức trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Chi bộ cũng đã tiến hành đánh giá, phân tích chất lượng đảng viên: 30/33 đồng chí được đánh giá, trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 05 đồng chí, 25 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đ/c Nguyễn Viết Thắng - UVTV, Chủ tịch UBMTTQ, BTCB cơ quan tặng thưởng cho các đảng viên có thành tích trong năm 2018

Báo cáo công tác lãnh đạo tháng 12/2018 và Dự thảo Nghị quyết công tác lãnh đạo tháng 01, 02/2019 đã được 100% đảng viên tham dự sinh hoạt biểu quyết nhất trí thông qua.

Kết thúc buổi sinh hoạt, Chi bộ cơ quan phường đã tuyên dương và tặng thưởng cho 04 đồng chí đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, có nhiều thành tích trong năm 2018.