công tác đảng

Thường trực Đảng uỷ làm việc với các đoàn thể chính trị - xã hội phường Thượng Thanh
Ngày đăng 26/12/2018 | 11:18  | Lượt xem: 117

Sáng ngày 25/12/2018, tại phòng họp 1 trụ sở Đảng uỷ- HĐND- UBND phường, đồng chí Phạm Thị Minh Hồng - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường đã chủ trì cuộc họp với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phường về kết quả công tác năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Dự hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, các đồng chí là Chủ tịch, Phó chủ tịch UBMTTQ và các đoàn thể CT-XH phường.

Các thành phàn dự buổi làm việc

Tại hội nghị, các đồng chí đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất phát sinh mà cấp trên cũng như Đảng ủy phường giao cho. Đến nay 100% các công việc được giao đều đã hoàn thành trong đó có nhiều chỉ tiêu đạt cao.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Phạm Thị Minh Hồng - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường thay mặt Thường trực Đảng uỷ phường ghi nhận và đánh giá cao những kết quả công tác của các đoàn thể chính trị - xã hội phường đã đạt được góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác của Đảng, Chính quyền phường năm 2018. Để tiếp tục tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, Thường trực Đảng uỷ phường đề nghị các đoàn thể chính trị - xã hội phường cần thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động phù hợp, sát thực tế nằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội.

2. Quan tâm đến việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm, kế hoạch tháng  cụ thể rõ người, rõ trách nhiệm, thời gian, có kiểm tra, đánh giá.

3. Thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, làm việc theo quy chế, lịch công tác, quy định hội họp đã ban hành.

4. Nâng cao chất lượng tin, bài, ảnh đồng thời đảm bảo đúng tiến độ thời gian.