Thông tin tuyên truyền

Quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện
Ngày đăng 18/03/2019 | 09:30  | Lượt xem: 144

Ngày 02/01/2019, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH Quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện

Toàn văn Thông tư vui lòng xem tại đây