Thông tin tuyên truyền

Hiệu quả từ việc triển khai thí điểm mô hình hoạt động NVH TDP ở quận Long Biên

Ngày đăng 13/01/2016 | 10:05  | Lượt xem: 98
Nội dung chi tiết xem tại đây

Quyết định 37/2015/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội quy định về đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; công nhận quyền sử dụng đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất...

Ngày đăng 12/01/2016 | 11:42  | Lượt xem: 501
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 28/12/2015 và thay thế các Quyết định: số 24/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 và số 94/2014/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 của UBND thành phố Hà Nội

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

Ngày đăng 11/01/2016 | 02:50  | Lượt xem: 415
Dự thảo Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân đã được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan xem xét, cho ý kiến và thẩm tra; trình xin ý kiến Quốc hội tại...

Tài liệu tuyên truyền Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (Ban Tuyên giáo Quận ủy)

Ngày đăng 08/01/2016 | 05:33  | Lượt xem: 168
Chi tiết vui lòng xem tại đây

Một số nội dung của luật căn cước công dân

Ngày đăng 08/01/2016 | 02:29  | Lượt xem: 130
Nội dung chi tiết xem tại đây

Nội dung tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự năm 2015

Ngày đăng 08/01/2016 | 02:22  | Lượt xem: 110
Nộid ung chi tiết xem tại đây

Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015

Ngày đăng 05/01/2016 | 02:15  | Lượt xem: 409
Luật đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015.

Quyết định 59/2015/QĐ-TTg về chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020

Ngày đăng 30/12/2015 | 03:55  | Lượt xem: 685
Quyết định 59 về chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020 có hiệu lực từ ngày 05/01/2016; Quy định các tiêu chí tiếp cận đo...

Tấm gương cựu thanh niên xung phong giàu lòng nhân ái

Ngày đăng 24/12/2015 | 09:16  | Lượt xem: 124
Nội dung chi tiết xem tại đây

Ý nghĩa lịch sử của chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" (12/1972)

Ngày đăng 24/12/2015 | 08:41  | Lượt xem: 196
Nội dung chi tiết xem tại đây

Tấm gương sáng trong công tác phòng chống tệ nạn xã hội

Ngày đăng 24/12/2015 | 08:21  | Lượt xem: 99
Nội dung chi tiết xem tại đây

Phòng chống một số bệnh thường gặp mùa đông

Ngày đăng 24/12/2015 | 08:19  | Lượt xem: 74
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kết quả xử lý vi phạm trật tự đô thị tháng 10, 11/2015

Ngày đăng 24/12/2015 | 08:17  | Lượt xem: 97
Nội dung chi tiết xem tại đây

Trung tâm thương mại Savico tưng bừng các hoạt động chào mừng năm mới 2016

Ngày đăng 14/12/2015 | 03:10  | Lượt xem: 115
Nội dung chi tiết xem tại đây

Việt Nam - nỗ lực để kết thúc đại dịch HIV/AIDS

Ngày đăng 14/12/2015 | 02:51  | Lượt xem: 96
Nội dung chi tiết xem tại đây

Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ tổ quốc

Ngày đăng 14/12/2015 | 02:49  | Lượt xem: 42
Nội dung chi tiết xem tại đây