Các chi bộ trực thuộc

TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
ĐT bàn Di động
1 Đỗ Ngọc Rạng BTCB tổ 1   0972093976
2 Phạm Khắc Văn BTCB tổ 3 38711226 0983871622
3 Nguyễn Quốc Trị BTCB tổ 4 38710952 0982661265
4 Đỗ Thị Xuân BTCB tổ 5   01669223446
5 Nguyễn Thị Vân BTCB tổ 6   0914639948
6 Bành Văn Kiển BTCB tổ 8 38774389 0915570875
7 Nguyễn Anh Hề BTCB tổ 9 38770646 01698192469
8 Nguyễn Văn Phượng BTCB tổ 10 38777994 0902651294
9 Lê Thị Tuyên BTCB tổ 11   0987960056
10 Đỗ Thị Hương BTCB tổ 12   01249384874
11 Đặng Đình Kiểm BTCB tổ 13 36558514 01663289903
12 Phan Thị Nhị BTCB tổ 14 36521459 01649129776
13 Nguyễn Thị Liêm BTCB tổ 15 36556379 01632852915
14 Vũ Xuân Hiền BTCB tổ 16 38773952 0988665884
15 Đỗ Văn Đọc BTCB tổ 17 36558981  
16 Vũ Duy Khuynh BTCB tổ 18 38272118 0912351042
17 Nguyễn Văn Hòa BTCB tổ 19   0913564473
18 Hoàng Thị Khanh BTCB tổ 20   0982839731
19 Nguyễn Thị Huyền BTCB tổ 21   01689236348
20 Trần Thanh Bài BTCB tổ 22   0912078392
21 Trần Thị Hồng Oanh BTCB tổ 23 38771629 0982771692
22 Nguyễn Thị Thanh BTCB tổ 24 38778014 01697589907
23 Nguyễn Văn Thu BTCB tổ 25 38774607  
24 Hà Văn Bình BTCB tổ 26   0988614553
25 Nguyễn Đức Thắng BTCB tổ 28   0915315150
26 Nguyễn Đức Dung BTCB tổ 29   0979850071
27 Lê Ngọc Hiển BTCB tổ 30   0904304769
28 Tạ Xuân Phúc BTCB tổ 31   0912102031
0985933001
29 Cao Hồng Hà CB Tín Dụng 38772755 0974033936
30 Nguyễn T. Ngọc Hân BTCB trường Mầm non CQ: 8.772.996 0904458589
31 Nguyễn Thị Chính BTCB trường MN Ánh Sao CQ: 8.777.040 0983922261
32 Nguyễn Thị Phương BTCB trường Tiểu học CQ: 8.274.863 0916520099
33 Nguyễn Thị Thuý Vân BTCB trường Tiểu học TA   0979370567
34 Đinh Thị Tâm BTCB trường
MN tư thực Huệ Minh
  0984.656.061
35 Ngô Hồng Giang ĐUV, BTCB trường THCS CQ: 8.274.944 0912338993