bài viết chuyên sâu

Trưởng Ban công tác Mặt trận tổ dân phố nhiệt tình, tâm huyết
Ngày đăng 20/06/2019 | 15:15  | Lượt xem: 64

Đó là ông Phùng Đức Long, Trưởng ban CTMT tổ dân phố số 9 phường Thượng Thanh, năm nay đã gần 70 tuổi, có gần 10 năm làm Trưởng Ban công tác Mặt trận tổ dân phố.

Ông luôn xác định cho mình phải là trung tâm khối đại đoàn kết, là cầu nối giữa chi bộ, lãnh đạo tổ dân phố với nhân dân. Ông cho hay : “Bản thân luôn xác định ở cương vị nào cũng luôn làm hết vai trò trách nhiệm, phối hợp với Ban lãnh đạo, các đoàn thể trong tổ làm tốt công tác  tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của nhà nước và quy định của địa phương”. Đối với việc thực hiện các kế hoạch, hướng dẫn của Uỷ ban MTTQ cấp trên, bản thân ông luôn chủ động tham mưu, báo cáo cấp uỷ phối hợp các đoàn thể tổ chức thực hiện. Để làm tốt vai trò của mình trong việc tập hợp, vận động quần chúng nhân dân, ông đã dành nhiều thời gian đến từng hộ gia đình để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và những vấn đề phát sinh ở khu dân cư, từ đó kịp thời kiến nghị, đề xuất với Chi bộ, lãnh đạo tổ dân phố để có các giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ người dân và ông đã rút ra được những kinh nghiệm trong việc tập hợp, vận động nhân dân. Ông cho biết: “Để làm tốt công tác vận động nhân dân tham gia vào các phong trào thì trước hết bản thân mình, gia đình mình phải gương mẫu. Mỗi khi có cuộc vận động, hay phong trào nào đó trước tiên phải phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể họp bàn, xây dựng kế hoạch, triển khai, tuyên truyền đến người dân rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, ý nghĩa nhân văn, những cái lợi, cái được, cũng như trách nhiệm của mỗi người dân khi tham gia phong trào”.

Ông Phùng Đức Long chủ trì hội nghị Ban Công tác mặt trận

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, ông đã tích cực tuyên truyền trong nhân dân thực hiện tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng. chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy ước cộng đồng và vận động nhân dân chấp hành tốt về chính sách GPMB thực hiện nếp sông văn minh đô thị, xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa. Được sự quan tâm của cấp ủy chi bộ, sự nhiệt tình của ban vận động và đặc biệt là sự hưởng ứng, đồng thuận của đông đảo nhân dân trong tổ dân phố nên việc đăng ký gia đình văn hóa và cuối năm bình xét gia đình văn hóa của tổ 9 năm sau cao hơn năm trước, nhiều năm liên tục tổ dân phố sô 9 được công nhận là tổ dân phố văn hóa. Đặc biệt năm 2018, ông đã vận động nhân dân xã hội hóa ủng hộ được 17 ghế đá trị giá 18.700.000đ đặt tại sân vui chơi tổ dân phố làm bộ mặt tổ dân phố khang trang trang, đẹp đẽ, nhân dân có chỗ nghỉ ngơi khi tham gia thể dục thể thao, văn nghệ quần chúng. Nhận xét về ông, ông Nguyễn Anh Hề - Bí thư Chi bộ tổ 9 đánh giá : “Ông Long là con người của phong trào, từ khi đảm nhận là Trưởng Ban công tác Mặt trận của tổ dân phố ông luôn năng nổ, nhiệt tình với công việc; bản thân và gia đình luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào, các cuộc vận động do chính quyền, MTTQ các cấp đề ra và thực sự là trung tâm khối đại đoàn kết của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân trong tổ”.

Với những việc làm, những cống hiến, ông Phùng Đức Long được các cấp chính quyền, MTTQ các cấp tặng nhiều bằng khen, giấy khen.