bài viết chuyên sâu

Phường Thượng Thanh triển khai thực hiện “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” năm 2019.
Ngày đăng 19/03/2019 | 15:52  | Lượt xem: 163

Xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, có ảnh hưởng lớn đến kết quả phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Chính quyền phường. Trong những năm qua, Đảng ủy - UBND phường Thượng Thanh đã có nhiều giải pháp thực hiện và đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của phường.

Thực hiện chủ đề năm công tác 2019 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” của Thành phố. Với mục đích gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện, tạo sự lan tỏa trong các cơ quan, đơn vị, trường học, các tổ dân phố trên địa bàn, ngay từ đầu năm 209, Đảng ủy, UBND phường đã xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan phường để triển khai thực hiện.

Với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường, việc triển khai thực hiện trong quý I/2019 đã đạt được những kết quả cụ thể như sau:

Đã thực hiện rà soát, chỉnh sửa nội quy, quy chế cơ quan, phân công nhiệm vụ thành viên UBND, cán bộ công chức. Kịp thời kiện toàn các Ban chỉ đạo, chỉnh sửa quy chế hoạt động. Từng bộ phận chuyên môn thực hiện phân công nhiệm vụ trên nguyên tắc rõ người, rõ việc, không chồng chéo nhiệm vụ.

Đổi mới trong phương thức điều hành chỉ đạo, các chương trình công tác năm, kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm hàng tháng của Đảng ủy – UBND phường đều được cụ thể hóa thành các biểu tiến độ công việc, phân rõ trách nhiệm cán bộ thực hiện, cán bộ phối hợp, lãnh đạo phụ trách, có kiểm điểm tiến độ thực hiện hàng tháng để kịp thời chỉ đạo, giải quyết các vướng mắc. Các nhiệm vụ trọng tâm và báo cáo kết quả hàng tháng đều được thông báo công khai trên Cổng TTĐT phường để nhân dân biết, kiểm tra và giám sát. Thực hiện nghiêm túc quy định về đánh giá cán bộ, công chức, người lao động hàng tháng gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch, các quy trình, quy định...

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng báo cáo; tổ chức lồng ghép các cuộc họp, hội nghị có cùng thành phần; sử dụng tài liệu điện tử, máy chiếu tại các cuộc họp, hội nghị, tỷ lệ cuộc họp sử dụng slide đạt trên 70%, giảm thiểu lượng lớn tài liệu giấy.

Duy trì thực hiện các phần mềm dùng chung do Quận triển khai như phần mềm quản lý văn bản đi đến và điều hành tác nghiệp, phần mềm quản lý hồ sơ một cửa, phần mềm quản lý tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo cùng một số phần mềm chuyên ngành khác. Cổng TTĐT phường hoạt động hiệu quả, là một kênh trao đổi thông tin giữa Chính quyền và nhân dân. Tin bài được cập nhật thường xuyên, liên tục, phản ánh toàn diện các hoạt động của phường. Qua tự kiểm tra quý I, 100% văn bản đi đến được cập nhật và xử lý trên phần mềm, 100% hồ sơ hành chính thuộc thẩm quyền cấp phường được tiếp nhận và giải quyết đúng hạn, 100% đơn thư được cập nhật vào phần mềm và giải quyết đúng hạn. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan phường thực hiện nghiêm túc việc trao đổi văn bản, tài liệu điện tử thông qua hệ thống thư điện tử công vụ của Thành phố. Triển khai tốt việc xây dựng lịch tuần của Đảng ủy, HĐND, UBND, lịch tuần cá nhân, quản lý cuộc họp, công việc trên phần mềm điều hành tác nghiệp của quận.

Bên cạnh đẩy mạnh ứng dụng CNTT, việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO cũng được chú trọng. UBND phường đã xây dựng kế hoạch duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. 100% TTHC thuộc thẩm quyền cấp phường được xây dựng quy trình giải quyết rõ từng bước thực hiện, cán bộ chịu trách nhiệm và thời gian quy định. Duy trì thực hiện nghiêm túc 10 quy trình chung cấp phường, 27 quy trình nội bộ tại các bộ phận chuyên môn, đoàn thể. Nhờ đó, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan phường đã được nâng cao một cách rõ rệt, chuyên nghiệp hơn, hiệu quả hơn.

Người dân khi đến làm TTHC được cán bộ một cửa hướng dẫn chu đáo

Triển khai thực hiện tốt mô hình bộ phận một cửa gần dân, thân thiện. UBND phường đã hoàn thiện các văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động của bộ phận một cửa. Để thực hiện tốt mô hình, các trang thiết bị đã được đầu tư, bổ sung phục vụ cho bộ phận một cửa và công dân. Ngoài ra, bộ phận một cửa còn được bố trí nhiều cây xanh trong phòng, cây nước nóng lạnh phục vụ công dân… tạo cảnh quan đẹp, thân thiện. Công tác niêm yết TTHC được thực hiện đúng quy định: 164 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của phường được niêm yết công khai tại trụ sở UBND phường, tại nhà văn hóa các tổ dân phố và trên cổng TTĐT phường. Người dân có thể khai thác thông tin, nắm bắt được trình tự giải quyết, thành phần hồ sơ phải nộp cũng như tải các biểu mẫu liên quan để kê khai trước khi đến bộ phận một cửa phường nộp hồ sơ. Các hồ sơ TTHC được cập nhật, quản lý và theo dõi trên phần mềm quản lý hồ sơ hành chính một cửa để công khai, minh bạch, người dân có thể tra cứu kết quả, tiến độ giải quyết hồ sơ của mình. Việc triển khai dịch vụ công mức độ 3, 4 đối với một số thủ tục hành chính cũng được UBND phường quan tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Trong 03 tháng đầu năm 2019, UBND phường Thượng Thanh đã tiếp nhận 1639 hồ sơ hành chính (trong đó có 244 hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 lĩnh vực hộ tịch), đã giải quyết đúng hạn 1581 hồ sơ, 58 hồ sơ đang trong thời gian giải quyết, không có hồ sơ chậm muộn.

Công dân khi đến giao dịch tại bộ phận Một cửa được hướng dẫn tận tình, chu đáo, được cung cấp các thông tin, biểu mẫu cần thiết liên quan đến hồ sơ. Việc tiếp nhận những ý kiến phản ánh, đánh giá của công dân liên quan đến TTHC, thái độ, trách nhiệm phục vụ của cán bộ công chức một cửa cũng được chú trọng. UBND phường tiếp nhận ý kiến của công dân qua nhiều kênh thông tin: qua hòm thư góp ý, sổ góp ý, qua phiếu xin ý kiến đánh giá tại bộ phận một cửa đối với từng hồ sơ... 100% các ý kiến phản hồi của công dân đều đánh giá hài lòng về thái độ phục vụ và kết quả giải quyết TTHC.

Phát huy những kinh nghiệm, kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Đảng ủy – UBND phường Thượng Thanh sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của cơ quan phường; đồng thời chỉ đạo và theo dõi sát sao các cơ quan, đơn vị, trường học, các tổ dân phố trong việc thực hiện nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, xây dựng phường Thượng Thanh ngày càng phát triển, thực hiện tốt chủ đề năm công tác 2019 của Thành phố.