lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
LT 50-UBP Lich ttuaanf-UBND phường THượng Thanh 09/12/2019
LT 49-UBP Lịch tuần 49-UBND phường Thượng Thanh 02/12/2019
48/LT-UBP Lịch tuần 48-UBND phường Thượng Thanh 25/11/2019
LT 47-UBP Lịch tuần 47-UBND phường Thượng Thanh 18/11/2019
LT 46-UBP Lich tuần 46- UBND phường Thượng Thanh 11/11/2019
45/LT-UBP Lịch tuần 45-UBND phường Thượng Thanh 04/11/2019
44/LT-UBP Lịch tuần 44-UBND phường Thượng Thanh 28/10/2019
43/LT-UBP Lịch tuần 43-UBND phường Thượng Thanh 27/10/2019
LT 42-UBP Lịch tuần 42-UBND phường Thượng Thanh 14/10/2019
LT 41-UBP Lịch tuần 41-UBND phường Thượng Thanh 07/10/2019
LT 40-UBP Lịch tuần 40-UBND phường Thượng Thanh 30/09/2019
LT 39-UBP Lịch tuần 39-UBND phường Thượng Thanh 23/09/2019
38/LT-UBP Lịch tuần 38- UBND phường Thượng Thanh 16/09/2019
LT 37-UBP Lịch tuần 37-UBND phường Thượng Thanh 09/09/2019
36/LT-UBP Lịch tuần 36-UBND phường Thượng Thanh 03/09/2019
LT 35- UBP Lịch tuần 35-UBND phường Thượng Thanh 26/08/2019
LT 34-UBP Lịch tuần 34-UBND phường Thượng Thanh 19/08/2019
LT 33-UBP Lich tuần 33-UBND phường Thượng Thanh 12/08/2019
LT 32-UBP Lịch tuần 32-UBND phường Thượng Thanh 05/08/2019
Lịch công tác tuần 32 phường Thượng Thanh Lịch công tác tuần 32 phường Thượng Thanh 05/08/2019