Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân

Ngày đăng 19/08/2019 | 01:35  | Lượt xem: 1
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 34

Lịch tiếp công dân

Ngày đăng 13/08/2019 | 03:59  | Lượt xem: 5
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND Tuần 33

Lịch tiếp công dân

Ngày đăng 05/08/2019 | 10:13  | Lượt xem: 9
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND Tuần 32

Lịch tiếp công dân

Ngày đăng 23/07/2019 | 11:05  | Lượt xem: 8
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy_UBND Tuần 30

Lịch tiếp công dân

Ngày đăng 16/07/2019 | 10:02  | Lượt xem: 11
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND Tuần 29

Lịch tiếp công dân

Ngày đăng 09/07/2019 | 08:07  | Lượt xem: 14
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo ĐU- UBND -Tuần 28

Lịch tiếp công dân

Ngày đăng 24/06/2019 | 04:09  | Lượt xem: 13
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 26

Lịch tiếp công dân

Ngày đăng 17/06/2019 | 03:09  | Lượt xem: 19
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 25

Lịch tiếp công dân

Ngày đăng 10/06/2019 | 05:11  | Lượt xem: 21
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND Tuần 24

Lịch tiếp công dân

Ngày đăng 04/06/2019 | 11:27  | Lượt xem: 21
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND Tuần 23

Lịch tiếp công dân

Ngày đăng 27/05/2019 | 09:01  | Lượt xem: 18
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy_UBND -Tuần 22

Lịch tiếp công dân

Ngày đăng 21/05/2019 | 10:06  | Lượt xem: 17
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 21

Lịch tiếp công dân

Ngày đăng 13/05/2019 | 06:32  | Lượt xem: 21
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 20

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 09/05/2019 | 02:08  | Lượt xem: 21
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND Tuần 19

lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 10/04/2019 | 02:12  | Lượt xem: 29
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND -Tuần 15

lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 03/04/2019 | 06:01  | Lượt xem: 36
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND Tuần 14

lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 27/03/2019 | 10:16  | Lượt xem: 54
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 13

lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 12/03/2019 | 01:59  | Lượt xem: 46
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo ĐU-UBND -Tuần 11

lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 05/03/2019 | 11:25  | Lượt xem: 23
Lịch trực tiếp công dân của lãnh ĐU-UBND tuần 10

lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 26/02/2019 | 11:21  | Lượt xem: 37
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND Tuần 9