Lịch tiếp công dân

lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 10/04/2019 | 02:12  | Lượt xem: 9
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND -Tuần 15

lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 03/04/2019 | 06:01  | Lượt xem: 15
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND Tuần 14

lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 27/03/2019 | 10:16  | Lượt xem: 14
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 13

lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 12/03/2019 | 01:59  | Lượt xem: 24
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo ĐU-UBND -Tuần 11

lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 05/03/2019 | 11:25  | Lượt xem: 11
Lịch trực tiếp công dân của lãnh ĐU-UBND tuần 10

lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 26/02/2019 | 11:21  | Lượt xem: 21
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND Tuần 9

lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 19/02/2019 | 09:10  | Lượt xem: 12
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND Tuần 8

lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 12/02/2019 | 09:02  | Lượt xem: 30
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND Tuần 7

lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 28/01/2019 | 04:51  | Lượt xem: 39
ịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND -Tuần 5

Lịch tiếp công dân -Tuần 4

Ngày đăng 21/01/2019 | 11:09  | Lượt xem: 31
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 4

Lịch tiếp công dân

Ngày đăng 14/01/2019 | 01:44  | Lượt xem: 37
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 3

lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 07/01/2019 | 05:50  | Lượt xem: 24
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 2

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 02/01/2019 | 02:57  | Lượt xem: 31
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -Tuần 1

Lịch tiếp công dân -Tuần 52

Ngày đăng 24/12/2018 | 01:48  | Lượt xem: 31
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND -Tuần 52

Lịch tiếp công dân -Tuần 51

Ngày đăng 17/12/2018 | 11:38  | Lượt xem: 35
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND-Tuần 51

Lịch trực tiếp dân

Ngày đăng 10/12/2018 | 02:13  | Lượt xem: 36
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 50

Lịch tiếp dân tuần 49

Ngày đăng 03/12/2018 | 10:52  | Lượt xem: 36
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 49

Lịch tiếp công dân

Ngày đăng 26/11/2018 | 09:44  | Lượt xem: 40
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy-UBND -Tuần 48

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo

Ngày đăng 19/11/2018 | 10:45  | Lượt xem: 42
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 47

Lịch tiếp dân tuần 46

Ngày đăng 12/11/2018 | 01:47  | Lượt xem: 42
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 46