MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN KỶ HỢI 2019!

 

Bộ Y tế khuyến cáo thực hiện biện pháp phòng ngừa virus Corona

CÔNG TÁC ĐẢNG

Thượng Thanh hoàn thành tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2022 (23/03/2020 10:08:00)

Thực hiện Kế hoạch 138-KH/ĐU, ngày 23/8/2019 của Đảng ủy phường Thượng Thanh về việc tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Thượng Thanh lần thứ XXVII, nhiệm...
Xem tất cả