Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa!

Bài viết chuyên sâu

Hiệu quả tích cực từ những phong trào thi đua năm 2016 tại phường Thượng Thanh

Phong trào thi đua năm 2016 của phường Thượng Thanh được phát động thành 02 đợt (đợt 1 từ ngày 04/01/2016 đến ngày 31/08/2016, đợt 2 từ ngày 01/9/2016 đến ngày 31/12/2016) với chủ đề, nội dung cụ...
Xem tất cả

Hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

Chi bộ trường TH Thượng Thanh tổ chức lễ kết nạp đảng viên

Bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng đảng góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng nói...
Xem tất cả

Thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Thống kê truy cập

Đang online: 32
Tổng số truy cập: 199059