MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN KỶ HỢI 2019!

dấu ấn 2019

Bài viết chuyên sâu

Kết quả hoạt động năm 2019 của HĐND phường Thượng Thanh (09/01/2020 11:31:00)

Luôn gần dân, sát dân để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, đề xuất kịp thời với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết nên các hoạt động của HĐND phường Thượng Thanh đã nhận được sự...
Xem tất cả

CÔNG TÁC ĐẢNG

Ban Thường vụ quận ủy Long Biên làm việc với phường Thượng Thanh (02/01/2020 21:49:00)

Thực hiện Chương trình công tác của Quận ủy Long Biên, chiều 02/01/2020, tại Phòng họp 1 UBND phường Thượng Thanh, Ban Thường vụ Quận ủy làm việc với Phường Thượng Thanh về kết quả thực hiện nhiệm...
Xem tất cả